Jdi na obsah Jdi na menu
 


Témata semestrálních prací od ak. roku 2005/06

24. 3. 2006

Témata semestrálních prací od ak. roku 2005/2006

 PhDr. Jana Duffková, CSc.

 

Pozn.: kurzívou jsou psaná témata určená zároveň jako témata bakalářských a diplomových prací

 

 

   1. Česká dovolená

   2. Diferenciace životního stylu (specifika životního stylu určité vybrané skupiny obyvatel)

   3. Alternativní životní styly

   4. Analýza teorií informační společnosti

   5. Srovnávací analýza systémů studia sociologie v různých zemích

   6. Sociologická interpretace hnutí hippies

   7. Vývoj modelů životního stylu u nás

   8. Tzv. veřejné („populární“) osobnosti jako životní a kulturní vzory

   9. Mladý spotřebitel

10.  Role a význam tradic v životním způsobu

11.  Profesní etika sociologa

12.  Spotřebitelství v teorii a praxi

13.  Analýza koncepcí a představ tzv. rozumných potřeb

14.  Jean Fourastié – profil sociologa

15.  Joffre Dumazedier – profil sociologa

16.  Alvin Toffler – profil sociologa

17.  Problematika celoživotního vzdělávání

18.  Problematika tzv. exploze informací

19.  Sociologie televize

20.  Sociologie reklamy

21.  Vývoj sociologie kultury u nás

22.  Negramotnost jako sociologický problém

23.  Proměny volného času ve 20. století

24.  Proměny sociologie volného času ve 20. století

25.  Vývoj sociologie životního stylu u nás

26.  Sociologický pohled na fenomén automobilismu

27.  Chataření a chalupaření jako specifický fenomén trávení volného času

28.  Agroturistika a měkká/ekologická turistika

29.  Proměny životního stylu pod vlivem domácích PC

30.  Sběratelství jako aktivita volného času

31.  Peníze a majetek v hodnotové orientaci člověka

32.  Bezdomovci jako sociální skupina

33.  Migrace jako sociální fenomén

34.  Sociologický pohled na virtuální realitu

35.  Sociologie jídla (stravování)

36.  Masová kultura v teorii a praxi

37.  Analýza různých pojetí kategorií „životní způsob“ a „životní styl“

38.  Turismus v (post)moderní společnosti

39.  Proměny cestovního ruchu

40.  Průmysl volného času

41.  Gender a PC – kyberfeminismus

42.  Homeworking a teleworking

43.  Práce v životním způsobu

44.  Práce a volný čas – protiklady nebo doplňky?

45.  Domácí zvířecí mazlíčci v sociálním světě člověka

46.  Trend singularizace v partnerských vztazích

47.  Rok 2000 z pohledu futurologie 60. let

48.  Symboly prestiže jednotlivce a jejich proměna

49.  Kuchaření jako hobby

50.  Medikalizace a její důsledky v každodenním životě

51.  Inzeráty v novinách a časopisech jako zdroj sociologické informace o životním stylu a jeho proměnách

52.  Muž na mateřské (rodičovské) dovolené

53.  Profese rodinné hospodyně, paní do domácnosti

54.  Dětské vzory

55.  Život v satelitních městečkách

56.  Hledání symbolu 20. století (vývoj symbolických označení)

57.  „Chytré spotřebiče“ v našich domácnostech – názor lidí

58.  Prosperita (?) zastaváren

59.  Zákazníci secondhandů

60.  Sport jako důsledek ubývání příležitostí k přirozenému pohybu

61.  Spotřebitelské soutěže

62.  Sousedské vztahy – vzájemné kontakty

63.  Vztahy rozvedených manželů a jejich dětí s novými rodinami

64.  Kuchařské knihy jako bestseller

65.  Houbaření je vášní Čechů

66.  Proč jsou Češi kutilové

67.  Lpění na věcech – konzumní fetišismus

68.  Spolky pacientů a jejich příbuzných

69.  Laicizace medicíny (tělo nelze jen dávat do servisu)

70.  Budou z českých sídlišť slumy?

71.  Stěhování se za prací

72.  Prestiž povolání a její proměny

73.  Vdovy a vdovci

74.  Využívání služeb v ČR

75.  Partnerský vztah ona starší než on

76.  Sestupná kariéra

77.  Utilitární koníčky

 

Zde uvedená témata lze, samozřejmě, různým způsobem modifikovat - zužovat z hlediska lokality, časového období, sociální skupiny atd. i kombinovat buď vzájemně nebo i s jinými zde nezmíněnými otázkami).