Jdi na obsah Jdi na menu
 


Témata bakalářských a diplomových prací pro šk. rok 2006/07

24. 3. 2006

Témata bakalářských a diplomových prací od ak. roku 2006/2007

PhDr. Jana Duffková, CSc.

 

   1.  Česká dovolená

  2.  Diferenciace životního stylu (specifika životního stylu určité vybrané skupiny obyvatel)

  3.  Alternativní životní styly

  4.  Analýza teorií informační společnosti

  5.  Srovnávací analýza systémů studia sociologie v různých zemích

  6.  Sociologická interpretace hnutí hippies

  7.  Vývoj modelů životního stylu u nás

  8.  Tzv. veřejné („populární“) osobnosti jako životní a kulturní vzory

  9.  Mladý spotřebitel

10.  Role a význam tradic v životním způsobu

11.  Profesní etika sociologa

12.  Spotřebitelství v teorii a praxi

13.  Analýza koncepcí a představ tzv. rozumných potřeb

14.  Jean Fourastié – profil sociologa

15.  Joffre Dumazedier – profil sociologa

16.  Alvin Toffler – profil sociologa

17.  Problematika celoživotního vzdělávání

18.  Problematika tzv. exploze informací

19.  Sociologie televize

20.  Sociologie reklamy

21.  Vývoj sociologie kultury u nás

22.  Negramotnost jako sociologický problém

23.  Proměny volného času ve 20. století

24.  Proměny sociologie volného času ve 20. století

25.  Vývoj sociologie životního stylu u nás

26.  Sociologický pohled na fenomén automobilismu

27.  Chataření a chalupaření jako specifický fenomén trávení volného času

28.  Agroturistika a měkká/ekologická turistika

29.  Proměny životního stylu pod vlivem domácích PC

30.  Sběratelství jako aktivita volného času

31.  Peníze a majetek v hodnotové orientaci člověka

32.  Bezdomovci jako sociální skupina

33.  Migrace jako sociální fenomén

34.  Sociologický pohled na virtuální realitu

35.  Sociologie jídla (stravování)

36.  Masová kultura v teorii a praxi

37.  Analýza různých pojetí kategorií „životní způsob“ a „životní styl“

38.  Turismus v (post)moderní společnosti

39.  Proměny cestovního ruchu

40.  Průmysl volného času

41.  Gender a PC – kyberfeminismus

42.  Homeworking a teleworking

43.  Práce v životním způsobu

44.  Práce a volný čas – protiklady nebo doplňky?

45.  Domácí zvířecí mazlíčci v sociálním světě člověka

46.  Trend singularizace v partnerských vztazích

47.  Rok 2000 z pohledu futurologie 60. let

48.  Symboly prestiže jednotlivce a jejich proměna

49.  Kuchaření jako hobby

  

Zde uvedená témata lze, samozřejmě, různým způsobem modifikovat - zužovat z hlediska lokality, časového období, sociální skupiny atd. i kombinovat buď vzájemně nebo i s jinými zde nezmíněnými otázkami.