Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biblio k podmínkám a předpokladům vědecké práce a k zásadám studia (výběr)

21. 2. 2007

Výběr ze základní bibliografie k jednotlivým okruhům podmínek a předpokladů vědecké práce a k zásadám studia

 

Testování a zvyšování duševních schopností

Baddeley, A.: Vaše paměť. Brno, Jota 1999

Barrett, J. – Williams, G.: Otestujte si své schopnosti. Praha, Grada

     1995

Berchem, F.: Velká kniha mozkového joggingu. Praha, Talpress 1997

Berchem, F.: Velká kniha mozkového superjoggingu. Praha, Talpress

     1997

Brost, H.: Mozkový jogging. Praha, Talpress 1995

Brost, H.: Mozkový superjogging. Praha, Talpress 1996

Brothersová, J. – Eagan, E.P.F.: Kurz dokonalé paměti. Praha, Knižní

     klub1995

Butler, E. – Madsen, P.: Testy IQ. Praha, Svoboda-Libertas 1993

Coleman, D. Emoční inteligence. Praha, Columbia 1997       

Hancock, J.: Systém využití mozku. Rádce, jak si krok za krokem zlepšit

     svou paměť. Olomouc, Fontána 1997

Holler, J.R.: Sílu šedým buňkám. Jak vylákáte svůj mozek ze zálohy.

     Praha, Pragma 1996

Howard, P.J.: Příručka pro uživatele mozku. Praktické informace a

     návody pro každodenní život. Praha, Portál 1998

Klausnitzer, J.E.: IQ test pro každého. Bratislava, Aktuell 1998

Kohoutek, R.: Osobnost a sebepoznání studentů. Brno, CERM 1998

Lauster, P.: Testy inteligence. Praha, Svoboda-Libertas 1993                                    

Lauster, P.: Testy osobnosti. Praha, Svoboda 1996

Mensa – duševní rozcvička, poznejte své IQ. Praha, Svojtka a Vašut

     1998

Miler, A.F. – Mattson, R.T.: Kdo jsem? Praha, Návrat domů 1998

Nagornyj, V.E.: Gymnastika pro mozek. Praha, Avicenum 1982

Novák, T.: Otestujte si svou duši. Praha, Grada 1998

Pelshenke, P.: Jaké mám schopnosti? Bratislava, Aktuell 1997

Pszczolowski, T.: Pravidla účinného jednání. Praha, Mladá fronta 1976

Russell, K. – Carter, P.: IQ testy. Praha, Aurora 1998

Sengerová, G. – Hoffmann, W.: Testy osobnosti. Praha, Ikar 1997

 

Duševní hygiena

Bakalář, E.: Umění odpočívat. Praha, Práce 1987

Bedrnová, E. a kol.: Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a

     mladé manažery. Praha, Fortuna 1999

Capponi,V. – Novák, T.: Sám sobě psychologem. Praha, Grada 1992

Hay, L.L.: Abeceda duševní rovnováhy. Praha, Votobia 1995

Hüttich, B.: Aktivně proti únavě. Praha, Ivo Železný 1997

Levi, V.: Umění sebevlády. Praha, Mladá fronta 1981

Míček, L.: Sebevýchova a duševní zdraví. Praha, SPN 1982

Míček, L.: Duševní hygiena. Praha, SPN 1984 (bohatá bibliografie)

Míček, L.. Základní pojmy duševní hygieny. Praha, SPN 1971

Novák, T.: Sám sobě psychiatrem? Praha, Grada 1995

Novák, T.: Sama sobě psychologem. Praha, Grada 1998

O´Keefe, J.: Týden pro duševní svěžest. Praha, Talpress 1995

Potterová, B.A.: Jak se bránit pracovnímu vyčerpání. Olomouc, Votobia

    1997

Schultz, J.H.: Autogenní trénink. Sebeovládáním ke zdraví. Praha, Státní

     zemědělské nakladatelství 1969

Vojáček, K.: Autogenní trénink. Praha, Avicenum 1988

Vollmerová, H.: Pryč s únavou. Praha, Motto 1998

 

Stres

Birkenbihlová, V.F.: Pozitivní stres. Praha, Ivo Železný 1996

Blumenfeld, L.: Velká kniha relaxace. Kalifornské techniky, které pomáhají

     zvládat nadměrný stres v životě. Praha, Pragma 1996

Boenisch, E. – Haneyová, M.: Stres. Přehledné testy a návody, jak

     zvládat stres. Brno, Books 1998

Bratská, M.: Vieme riešiť záťažové situácie. Bratislava, Veda 1985

Brockert, S.: Ovládání stresu. Praha, Melantrich 1993

Comby, B.: Stres pod kontrolou. Praha, Pragma Nova 1997

Davidson, J.: Jak zvládnout stres. Praha, Pragma 1998

Geist, B.: Vzdorujeme stresu. Autogenní trénink duševních sil. Praha,

     Road 1992

Gregor, O.: Dobré mezilidské vztahy – pomoc k ovládnutí stresu.

     Praha, Ústav zdravotní výchovy 1988

Gregor, O.: Žít se stresem, to je kumšt. Jinočany, H and H 1993

Harss, C. – Maier, K.: Stres, cena úspěchu? Aktivní překonávání stresu

     pro zaměstnané ženy. Vimperk, Tina 1994

Hennig, C. – Keller, G.: Antistresový program pro učitele. Projevy,

     příčiny a způsoby překonání stresu z povolání. Praha, Portál 1996

Charvát, J.: Život, adaptace, stres. Brno, Avicenum 1973

Irmiš, F.: Nauč se zvládat stres. Praha, Alternativa 1996

Kenton, L.: Desetidenní plán proti stresu. Praha, Votobia 1996

Kirstová, A.: Kniha o překonávání stresu. Jak se uvolnit a žít pozitivně.

     Košice, Oriens 1996

Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada – Avicenum 1994

Mayerová, M.: Stres, motivace a výkonnost. Praha, Grada 1997

Melgosa, J.: Zvládni svůj stres. Kniha o duševním zdraví. Praha,

     Advent-Orient 1997

Novák, T.: Jak se zbavit stresu. Praha, Grada 1999

Pohler, G.: Relaxace a zdolávání stresu: praktický úvod do relaxačních

     metod. Praha, Ivo Železný 1995

Praško, J. – Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1997

Renaudová, J.: Stres. Co je stres a jak se mu vyhnout. Testy a

     antistresové programy. Praha, Práce 1993

Rheinwaldová, E.: Dejte sbohem distresu. Praha, Scarabeus 1995

Rheinwaldová, E.: Život bez škodlivého stresu. Praha, COMET 1992

Seefeldt, D.: Nebojte se stresu. Návod na tělesný a duševní trénink.

     Bratislava, Smena 1982

Selye, H.: Život a stres. Bratislava, Obzor 1966

Schreiber, V.: Stres: patofyziologie, endokrinologie, klinika. Praha,

     Avicenum 1985

Schreiber, V.: Lidský stres. Praha, Academia 1992

Šulc, J. – Dvořák, J. – Morávek, M.: Člověk na pokraji svých sil. Praha,

     Avicenum 1984

Umlauf, K.: /ne/přítel stres. České Budějovice, dt 1991

Wildwoodová, Ch.: Kompletní průvodce při redukci stresu.

     Frýdek-Místek, Alpress 1998

 

Time management

Adair, J.: Jak efektivně vést druhé. Příručka sebezdokonalování pro

     managery. Praha, Management Press 1993

Blackburn, J.D.: Závod s časem. Praha, Victoria Publishing 1993

Coleman, R. – Barrie, G.: 525 způsobů jak se stát lepším manažerem.

     Praha, Management Press 1993

Davidson, J.: Jak hospodařit se svým časem. Praha, Pragma 1998

Drucker, P.F.: Efektivní vedoucí. Praha, Management Press 1992

Dvořák, J.: Vademecum úspěšného manažera: sebeřízení, komunikace,

     řízení času. Praha, Management Press 1994

Josephs, R.: Jak získat hodinu denně navíc. Praha, Knižní klub 1998

Keenanová, K.: Průvodce manažera – plánování. Brno, Audopublishing

     1995

Nagel, K.: Úspěch! Strategie a metody. Praha, Grada 1992

O´Keefe, J.: Týden pro osobní úspěch. Praha, Talpress 1995

Praktická příprava manažera: nové metody a pohledy ve světovém

     kontextu.  Praha, Management Press 1993

Příručka moderního manažera aneb Jak vést sám sebe. Praha,

     Management Press 1992

Seiwert, L.J.: O preteky s časom. Časový manažment. Bratislava, Alfa

     1991

Seiwert, L.J.: Čas jsou peníze:Praha, Management Press 1995

Sorcher, M.: Tajemství úspěchu managera. Předvídání úspěchu

     vedoucích pracovníků. Praha,Victoria Publishing 1992

Stýblo, J.: Jak šetřit čas manažera? Ostrava, Montanex 1994

 

Studium, duševní práce, práce s informacemi

Birkenbihlová, Vera F.: Piliny v hlavě? Hradec Králové, Svítání 1996

Gagné, R.M.: Podmínky učení. Praha, SPN 1975

Grác, J.: Psychológia samoučenia. Bratislava, Obzor 1978

Gruber, D.: Jak se efektivně učit cizí jazyk. Ostrava, Gruber - TDP 1992

    (1994)

Gruber, D.: Vybrané kapitoly z technik duševní práce. Praha, Studio W

     1990 (1991)

Kahn, N.B.: jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha,

     Portál 2001

Nagel, K.: Úspěch! Strategie a metody. Praha, Grada 1992

Pfeiffer, L.: Techniky duševní práce. České Budějovice, DT ČSTVTS

     1990

Pietrasiński, Z.: Umění učit se. Praha, SPN 1968

Rowntree, D.: Naučte se studovat. Etna b.r.

Sklenák, V. a kol.: Data, informace, znalosti a Internet. Praha, C.H.Beck

     2001

Smitmans, H.: Študovať – ale ako? Bratislava, Smena 1977

Tepperwien, K.: „Umění“ lehce se učit. Nové metody, které Vám ulehčí

     učení. Praha, Ariston 1993  (rovněž Brno,  Jota 1999)

Toman, J.: Jak studovat a učit se cizím jazykům. Praha, SPN 1970

Toman, J.: Organizace a technika duševní práce. Praha, Svoboda 1970

Toman, J.: Jak sbírat vědomosti. Praha, Orbis 1961

Toman, J.: Metody a technika informační činnosti. Praha, SNTL 1970

Toman, J. : Jak zdokonalovat sám sebe. Praha, Svoboda 1980

Toman, J.: Jak zlepšit organizaci a techniku duševní práce. Praha,

     Svoboda 1984

Zielke, W.: Jak racionálně studovat. Praha, Svoboda 1977

 

Čtení

Gruber, D.: Sbírka cvičení k racionálnímu čtení. Ostrava, Dům techniky

     ČSVTS 1985

Gruber, D.: Racionální čtení a rychlé čtení. Příručka ke kursu. Olomouc,

     Krajský pedagogický ústav v Olomouci 1986

Gruber, D.: Kdo to má všechno číst? Učebnice racionálního čtení a

     důležitých technik duševní práce pro kursy i samouky. Ostrava, nakl.

     Gruber 1991

Gruber, D.: Šetřme časem! Rychločtení a umění koncentrace. Praha,

     Management Press 1998 (4. přeprac. vyd.)

Gruber, D.: Racionální čtení a studium. Praha, A-puls 1990

Gruber, D.: Technika racionálního čtení. Ostrava, Hutnický institut 1991

Zielke, W. : Jak číst rychleji a lépe. Praha, Svoboda 1988

Zielke, W.: Čteme rychleji, čteme lépe. Praha, Svoboda 1972