Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biblio encyklopedií a konzultačních knih pro sociology

27. 2. 2007

 

I. SLOVNÍKY A KONZULTAČNÍ KNIHY POMOCNÉ (vzhledem k sociologii): OBECNÉ, JAZYKOVÉ, CIZOJAZYČNÉ, BIOGRAFICKÉ

VELKÉ ZAHRANIČNÍ OBECNÉ ENCYKLOPEDIE

Academic American Encyclopedia (USA, od r. 1981)

Collier´s Encyclopedia (USA, od r. 1982)

Der Grosse Brockhaus (od r. 1983)

Der Neue Brockhaus (od r. 1991)

Encyclopaedia Americana (USA, od r. 1982)

Encyclopaedia Britannica (GB, od r. 1990) – zdarma na internetu www.britannica.com 

Encyclopaedia universalis (od r. 1980)

Encyclopedia International (USA, od r. 1982)

Grand dictionnaire encyclopédique Larousse (od r. 1982)

Grand Larousse universel (od r. 1989)

Meyers Grosses Universal Lexikon (od r. 1981)

The New Encyclopaedia Britannica (GB, od r. 1982)

Théma encyclopédie Larousse (od 1990)

VELKÉ ČESKÉ OBECNÉ ENCYKLOPEDIE

Ottův slovník naučný (Ilustrované vydání encyklopedie všeobecných znalostí) – 27 (+1) sv. (pův. vydávání 1888-1909, reprint od r. 1996 + CD-ROM Ottova encyklopedie obecných vědomostí)

Ottův slovník naučný nové doby (Dodatky k Ottovu slovníku naučnému z 1888–1909) (A-Užok) (pův. vydání 1930-1943, reprint od r. 1996)

Encyklopedický slovník - 1 sv., 1993 (Odeon/Encyklopedický dům)

Ilustrovaná encyklopedie A-Ž – 3 sv., 1995 (Encyklopedický dům)

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích – 1996-1998 (Diderot)

Tématická encyklopedie Larousse – 6 sv., 1998-2001 (Albatros)

Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích - 1999 (Diderot)

Velký slovník naučný 1-2 – 2 sv., 1999 (Diderot)

Malá ilustrovaná encyklopedie A-Ž – 1 sv., 1999 (Encyklopedický dům)

Velká všeobecná encyklopedie Diderot – plánováno 20 svazků, od r. 2000

Universum A – Z. Všeobecná encyklopedie – 1 sv. + CD-ROM – 2003 (Euromedia – Knižní klub)

Všeobecná encyklopedie Universum – (Euromedia Goup – Odeon)

 

VELKÉ ČESKÉ OBECNÉ ENCYKLOPEDIE V CD NEBO ONLINE VERZI

 

Česká multimediální encyklopedie (1996)

Česká multimediální encyklopedie Heuréka (1999)

Encyklopedie Diderot. Verze 2001

Moderní univerzální encyklopedie – Heuréka 2002

CO TO JE ( na základě: Ottův slovník naučný, Ottův slovník naučný nové doby, Malá československá encyklopedie, Universum) – http://coto.je/cotoje.html

ENCYKLOPEDIE.NET – http://www.encyklopedie.net (omezený rozsah)

WIKIPEDIA – http://cs.wikipedia.org/wiki (pozor na problémy s překladem)

***************************************************************************BROŽ, 

JAZYKOVÉ SLOVNÍKY - slovníky cizích slov, jazykovědné, českého jazyka apod.

BROŽ, Vladislav: Lexikon latinských právnických a jiných výrazů a rčení. Praha, Prospektrum 1993

ČERMÁK, František – HRONEK, Jiří: Slovník české frazeologie a idiomatiky 1-3. Praha, Academia 1994

ELMAN, Jiří: Velký slovník zkratek Evropské unie. Praha, East West Publishing Comp.,

FILIPIAK, C. – PETŘÍK, P.: Slovník odborných a všeobecně používaných zkratek. Praha, Noveco 1993

KLIMEŠ, Lumír: Slovník cizích slov. Praha, SPN 2000 (6. vydání)

KŘÍŽ, Jaromír: Velký frekvenční slovník počítačů. Ostrava, Montanex 1995

MARTINCOVÁ, Olga a kol.: Nová slova v češtině – Slovník neologismů. Praha, Academia 1998

PALA, Karel – VŠIANSKÝ, Jan: Slovník českých synonym. Praha, Nakl. Lidové noviny 2000

PETRÁČKOVÁ, Věra – KRAUS, Jiří a kol.: Akademický slovník cizích slov A-Ž. 1 – 2. Praha, Academia 1995 (v jednodílné mutaci – 2000)

Slovník zkratek. Praha, Encyklopedický dům 1994

 

***************************************************************************

 

CIZOJAZYČNÉ SPECIALIZOVANÉ SLOVNÍKY

 

ADAM, S.H.: Anglicko-český ekonomický slovník s výkladem a výslovností. Praha, Leda 1995

CAFORIO, A.: Česko-anglický ekonomický slovník. Praha, Encyklopedický dům 1996

Ekonomický slovník v 11 jazycích. Praha, Svojtka 2001

JARKLOVÁ, J. – PELIKÁN, J. (Sest.): Ekologický slovník terminologický a výkladový. Praha, Fortuna 1999

KŘIVKA, P. – RŮŽIČKA, J.: Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický. Ekologie a ochrana životního prostředí. Pardubice, Loxia 1999

LAPKA, V.: Česko-německý a německo-český slovník ekonomických pojmů. Ostrava, Montanex 1997

MAREŠ, Jiří – GAVORA, Peter: Anglicko-český pedagogický slovník. English-Czech educational dictionary. Praha, Portál 1999

Překladový slovník: čeština, ruština, angličtina z oblasti ekonomické, finanční, politické a sociálně právní. Olomouc, Votobia 1997

ROSENBAUM, Oliver.: Anglicko-český slovník Internetu: chat-slang. Praha, Ivo Železný 2001

Slovník ekologie a životního prostředí. Anglicko-český, česko-anglický. Praha, Fontána – Živá planeta 1998

anglické výkladové slovníky:

Webster´s Universal Dictionary and Thesaurus

Illustrated Oxford Dictionary

 

***************************************************************************

 

BIOGRAFICKÉ SLOVNÍKY A PŘEHLEDY

 

American Men and Women of Science

BARTOŠ, J. – KOVÁŘOVÁ, S. – TRAPL, M.: Osobnosti českých dějin. Olomouc, ALDA 1995

Československý biografický slovník (Slovník osobností 20. století). Praha, 1992

DRŠKA, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP 1993

Gabriel, J. (Red.): Slovník českých filozofů. Brno, Masarykova univerzita 1998

CHURAŇ, M. a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. Praha, Libri 1998 + CD-ROM

Kdo byl kdo v našich dějinách. I. – III. Praha, Libri 1999

Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918. Praha, Libri 1999 + CD-ROM

Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. Praha, Libri 1998

Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. Naklad. Kdo je kdo 2002

Kdo je kdo v České republice 94/95. Praha, Modrý jezdec a Manon 1994

Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století. Praha, Agentura Kdo je kdo 1998

KNAPÍK, Jiří: Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953. Praha, Libri 2002

McGREAL, I.P. (Ed.): Velké postavy západního myšlení. Slovník myslitelů. Praha, Prostor 1997

NIDA-RUMELIN, J.: Slovník současných filozofů. Praha, Garamond 2001

Osobnosti Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP 1993

POLLARD, Michael: 100 nejvýznamnějších mužů. Columbus 2000

Slovenský biografický slovník. Bratislava, 1992

Slovník českých spisovatelů. Libri 2000

SOJKA, Milan: Kdo byl kdo – světoví a čeští ekonomové. Praha, Libri 2002

TOMEŠ, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. I.-III. Praha, Paseka – Petr Meissner 1999

World Who´s Who in Science

Who´s Who in America

 

 

II. SLOVNÍKY A KONZULTAČNÍ KNIHY SPOLEČENSKÝCH VĚD A SOCIÁLNÍ REALITY (mimo sociologii)

 

HISTORIE A DĚJINY

 

ČAPKA, F.: Slovník českých a světových dějin. Brno, CERM 1998

Dějiny českých zemí – projekt nakladatelství Libri na léta 1998-2004

Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha, Libri 1999

Dějiny 20. století. Encyklopedie politického, ekonomického a kulturního dění. Praha, Mladá fronta 1994

Encyklopedie historie světa. Úplný chronologický průvodce dějinami lidstva. Praha, Ottovo nakl. – Cesty 2001

Encyklopedie moderní historie. Praha, Libri 2002

Encyklopedie 20. století

Ilustrovaná historie 19. století. Čestlice, Rebo Productions

Ilustrovaná historie 20. století. Čestlice, Rebo Productions

KINDER, H. – HILGERMANN, W.: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha, Nakl. Lidové noviny 1998

Kronika Českých zemí. Fortuna Print 1999 + CD-ROM

Kronika lidstva. Bratislava, Fortuna Print 1992 + CD-ROM

Kronika 20. století. Bratislava, Fortuna Print + CD-ROM

PEČENKA, Marek - LUŇÁK, P.: Encyklopedie moderní historie. Praha, Libri 1999

Velké dějiny zemí Koruny české. Praha, Paseka (od r. 1999 – v plánu 16 svazků)

VYKOUPIL, L.: Slovník českých dějin. Brno, Georgetown 1994

 

*************************************************************

 

FILOZOFIE + NÁBOŽENSTVÍ

 

BRUGGER, W.: Filosofický slovník. Praha, Naše vojsko 1994

DUROZOI, G. – ROUSSEL, A.: Filozofický slovník. Praha, E.W.A. Edition 1994

ELIADE, Mircea – CULIANU, Ioan Petru: Slovník náboženství. Praha, Český spisovatel 1993

ELSER, M. – EWALD, S. – MURRER, G. (Eds.): Encyklopedie náboženství. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1997

Filosofický slovník. Olomouc, FIN 1995

Filosofický slovník. Olomouc, Olomouc 1998

HRABAL, F.R. (Sest.): Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností. Bratislava, CAD PRESS 1998

KÖNIG, Franz – WALDENFELDS, Hans: Lexikon náboženství. Praha, Victoria Publishing 1994

Kronika křesťanství. Fortuna Print 1998

LEMAITREOVÁ, Nicole – Quinsonová, Marie-Therése – SOTOVÁ, Véronique: Slovník křesťanské kultury. Praha, Garamond 2002

Malý slovník sekt. Sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1998

OLŠOVSKÝ, Jiří: Slovník filosofických pojmů současnosti. Praha, Erika 1999

VOLTAIRE: Filosofický slovník čili rozum podle abecedy. Praha Votobia 1997

 

****************************************************************************

 

EKONOMIE A EKONOMIKA

 

ECHAUDEMAISON, C.-D. a kol.: Slovník ekonomie a sociálních věd. Praha, E.W.A. Edition 1995

FIALOVÁ, Helena: Malý ekonomický výkladový slovník. Praha, Economia 2003 (7. vydání)

GERŠLOVÁ, Jana – SEKANINA, Milan: Lexikon našich hospodářských dějin. 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech, Praha, Libri 2003

HINDLS, Richard – HOLMAN, Robert – HRONOVÁ, Stanislava: Ekonomický slovník. Praha, C.H.Beck 2003

LAMMING, Richard – BESSANT, John.: MacMillanův slovník podnikání a managementu. Praha, Management Press 1995

MLČOCH, J.: Malá ekonomická encyklopedie. Praha, Linde 1995

PEARCE, D.W.: MacMillanův slovník moderní ekonomie. Praha, Victoria Publishing 1995

SOJKA, Milan – KONEČNÝ, Bronislav: Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha, Libri

TEULON, F.: Ekonomický slovník. Praha, Erm 1995

TOMEK, Gustav – VÁVROVÁ, Věra: Malý výkladový slovník marketingu. Nakladatelství A plus, 1999

ŽÁK, Milan a kol.: Velká ekonomická encyklopedie. Praha, Linde 1995

****************************************************************************

PSYCHOLOGIE

HARTL, Pavel: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993

HARTL, Pavel – HARTLOVÁ, Helena: Psychologický slovník. Praha, Portál 2000

Hartl, Pavel – HARTLOVÁ, Helena.: Stručný psychologický slovník. Praha, Portál 2004

NAKONEČNÝ, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha, Academia 2001 (1.vydání téhož pod názvem Lexikon psychologie. Praha, Vodnář 1995)

Slovník psychiatrických termínů. Praha, Psychiatrické centrum 1998

****************************************************************************

VĚDY O KULTUŘE (včetně umění)

DALY, Steven – WICE, Nathaniel: Encyklopedie kulturních trendů devadesátých let. Brno, Jota Books 1999

DALY, Steven – WICE, Nathaniel: Encyklopedie alternativní kultury. Jota – Nové obzory 1999

HENCKMANN, Wolfhart – LOTTER, Konrad: Estetický slovník. Praha, Svoboda 1995

Lexikon české literatury. I.-II. Praha, Academia 1993

OPELÍK, Jiří a kol.: Lexikon české literatury. Díl 1, 2/I, 2/II, 3/I, 3/II. Praha, ACADEMIA

PAVELKA, Jiří – POSPÍŠIL, Ivo: Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno, Georgetown 1993

PAVIS, Patrice: Divadelní slovník (Slovník divadelních pojmů). Praha, Divadelní ústav 2003

REIFOVÁ, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha, Portál 2004

SOURIAU, E.: Encyklopedie estetiky. Praha, Victoria Publishing 1994

****************************************************************************

POLITOLOGIE A POLITIKA

MILLER, David (Ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno, Proglas – Jota 1995

SCRUTON, Roger: Slovník politického myšlení. 1990

ŽALOUDEK, Karel: Encyklopedie politiky. Praha, Libri 1999

****************************************************************************

OSTATNÍ VĚDY A SOCIÁLNÍ FENOMÉNY

COOPEROVÁ, Jean C.: Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů. Praha, Mladá fronta 1999

COTTERELL, Arthur: Encyklopedie mytologie. Čestlice, Rebo Productions 1999

Encyklopedie mystiky. Praha, Argo 2002

FIALA, Josef – MATES, Pavel – NOVÝ, Karel – PRŮCHA, Petr: Malá právnická encyklopedie. Linde 2001

HENDRYCH, D. a kol.: Právnický slovník. Praha, nakl. C.H.Beck 2001

MADAR, Z. a kol.: Slovník českého práva. I.-II. Praha, Linde 1995.

MATOUŠEK, Oldřich: Slovník sociální práce. Praha, Portál 2003

OSVALDOVÁ, B. – HALADA, J. a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha, Libri 1999

PRŮCHA, J. – WALTEROVÁ, E. – MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál 1998

REBRO, Karol: Latinské právnické výrazy a výroky. Římské právo od A do Z. Praha, Ivo Železný 2000

SCHRÖTTER, Hans Jörg: Aktuální slovník Evropské unie: politika, hospodářství, dějiny a kultura. Praha, Brána – Knižní klub 2003

VEŘTÁT, Stanislav – STRNAD, Miroslav – JIMEL, Jiří – HORA, René: Encyklopedie o počítačích. Praha, Grada 1993