Jdi na obsah Jdi na menu
 


Upozornění k písemným pracím studentů

9. 11. 2005

EVERGREENOVÁ  AKTUALITA  i pro ak. rok 2007/08

(podíváte-li se na datum, kdy byla tato zpráva dána na www, zjistíte, že to jsou dva roky a kromě data nemusím změnit ani slovo...)

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY ODEVZDÁVAJÍCÍ MI PÍSEMNÉ PRÁCE

Místo motta: Písemná práce, kterou odevzdáváte, je vaší nejmarkantnější vizitkou – Jakou práci odevzdáš, takový jsi.

Po vícečetných tristních i tragikomických osobních zkušenostech ze září roku letošního, minulého i předminulého upozorňuji znovu všechny studenty, kteří mi chtějí odevzdat písemné práce z Metodiky vědecké práce, Sociologie životního stylu a Sociologie kultury nebo semestrální, bakalářské, diplomové či jakékoli jiné písemné práce, na určité nepřekročitelné hranice:

Varování číslo jedna: Každou práci ke kursu, kterou mám posoudit, potřebuji mít fyzicky na stole nebo „virtuálně“ v e-mailové poště nejméně týden před tím, než si chcete přijít pro zápočet, event. na zkoušku (následuje-li za zápočtem zkouška, je zápočet podmínkou připuštění ke zkoušce) – jde-li o semestrální práci, kterou musí posuzovat dva hodnotitelé, počítejte s lhůtou cca 3 týdnů. Pozor: za případný výpadek e-mailu, pochopitelně, nemohu odpovídat a jako (mimo jiné) biologická bytost jsem rovněž onemocnitelná. Z toho plyne, že odevzdávat práci k posouzení přesně 7 dní před tím, než člověk přestane být studentem, je několikanásobný hazard.

Varování číslo dvě: Práce s gramatickými chybami (zejména hrubými) či častými chybami v interpunkci nebo prostě stylisticky či jazykově nesrozumitelné práce a práce z hlediska formální kultury problematické (nesprávně či nedostatečně realizované citace, bibliografické odkazy atd.) budu vracet – a to bez označení chyb. Nejde o to, že kritériem vysoké úrovně odbornosti v sociologii by byly jmenované aspekty – tyto momenty jsou kritériem úplně základním (triviálním), kritériem kultury písemné práce vysokoškolského studenta jakožto člověka gramotného, po jejichž splnění je teprve možné hovořit o hodnocení obsahově-odborném. Rada: nejste-li si sami jisti svými češtinářskými a češtinskými schopnostmi, není nic jednoduššího, než dát práci po této stránce přehlédnout někomu jinému (ovšem ne příslušnému učiteli).

Varování číslo tři: Témata jakýchkoli prací, které mi chcete odevzdat, musí být buď vybrány ze seznamu návrhů pro ty které práce určené (např. seznam témat referátů, písemných prací k příslušnému kursu apod.), nebo se mnou předem dohodnuty – práce na témata, která se mnou nebyla předem prokonzultována a která jsem nevypsala, neposuzuji.

5.10.2005 + 4.10.2006 + 1.10.2007

J.Duffková